image banner
Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có thông báo mới
Số ký hiệu văn bản 210/TB-SYT
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có thông báo mới
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Huỳnh Thanh Huỳnh
Tài liệu đính kèm