Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở năm 2022
Số ký hiệu văn bản 80/TB-STTTT
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Hoàng Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm