image banner
Thông báo kế luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/TB-HĐND
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kế luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm