image banner
Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 13.01.2023 đến khi có thông báo mới
Số ký hiệu văn bản 06/TB-SYT
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 13.01.2023 đến khi có thông báo mới
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm