Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 90/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Tôn Thị Ngọc Hạnh
Tài liệu đính kèm