image banner
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 87QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Tôn Thị Ngọc Hạnh
Tài liệu đính kèm