Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 20/01/2023
Số ký hiệu văn bản 11/TB-SYT
Ngày ban hành 20/01/2023
Ngày hiệu lực 20/01/2023
Trích yếu nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 20/01/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm