Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2022
Số ký hiệu văn bản 102/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm