image banner
 
Tthực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Số ký hiệu văn bản 378/UBND-NC
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Tthực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm