Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Thời điểm ngày 03.02.2023)
Số ký hiệu văn bản 14/TB-SYT
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Thời điểm ngày 03.02.2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm