image banner
 
phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan Đắk R’Moan tại xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, công suất 150.000 m3 đá nguyên khai/năm
Số ký hiệu văn bản 111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ đá bazan Đắk R’Moan tại xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, công suất 150.000 m3 đá nguyên khai/năm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm