Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
Số ký hiệu văn bản 05/TB-STTTT
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm