Triển khai thực hiện Chương trình số 56-CTr/TU ngày 13/01/2023 của Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 460/UBND-KGVX
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình số 56-CTr/TU ngày 13/01/2023 của Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm