Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 104/TB-VPUBND
Ngày ban hành 09/02/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực An toàn giao thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm