image banner
 
Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 03.02 đến ngày 09.02.2023
Số ký hiệu văn bản 20/TB-SYT
Ngày ban hành 09/02/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 03.02 đến ngày 09.02.2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm