image banner
Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 10/2/2016-16/2/2016
Số ký hiệu văn bản 23/TB-SYT
Ngày ban hành 16/02/2023
Ngày hiệu lực 16/02/2023
Trích yếu nội dung Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 10/2/2016-16/2/2016
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm