Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16 tháng 02 năm 2023 (Sóng và máy tính cho em)
Số ký hiệu văn bản 157/TB-VPUBND
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 21/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16 tháng 02 năm 2023 (Sóng và máy tính cho em)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm