Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 99/KH-UBND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Bảo vệ và phát triển quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Tôn Thị Ngọc Hạnh
Tài liệu đính kèm