image banner
Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 49/TB-SNV
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng công chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm