Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 24.02 đến ngày 02.03)
Số ký hiệu văn bản 28/TB-SYT
Ngày ban hành 02/03/2023
Ngày hiệu lực 02/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 24.02 đến ngày 02.03)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm