Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội
Số ký hiệu văn bản 01/TB-DĐBQH
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm