Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số ký hiệu văn bản 13/TB-SGTVT
Ngày ban hành 13/03/2023
Ngày hiệu lực 13/03/2023
Trích yếu nội dung Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm