Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm với chủ rừng
Số ký hiệu văn bản 329/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm với chủ rừng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm