Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 10/3-16/3/2023)
Số ký hiệu văn bản 37/TB-SYT
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 10/3-16/3/2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm