image banner
Triển khai Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
Số ký hiệu văn bản 169/KH-UBND
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023
Trích yếu nội dung Triển khai Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thể thao và Du lịch
Người ký duyệt Tôn Thị Ngọc Hạnh
Tài liệu đính kèm