image banner
Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản QDD/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023
Trích yếu nội dung Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm