Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 11/2023
Số ký hiệu văn bản 172/BC-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 11/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm