Cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Số ký hiệu văn bản 1384/UBND-NC
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Chiến
Tài liệu đính kèm