Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Số ký hiệu văn bản 64/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/04/2007
Ngày hiệu lực 10/04/2007
Trích yếu nội dung Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản CĐS trung ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm