image banner
Thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 80/TB-HĐTT
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực 07/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo danh mục các văn bản ôn tập thi tuyển công chức năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng công chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm