Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 6/4/2023)
Số ký hiệu văn bản 45/TB-SYT
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kể từ ngày 6/4/2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm