image banner
Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
Số ký hiệu văn bản 27/TB-HĐTD
Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực 07/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm