Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đến ngày 13.4)
Số ký hiệu văn bản 52/TB-SYT
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đến ngày 13.4)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm