Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh ngày 10 tháng 4 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 456/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/04/2023
Ngày hiệu lực 13/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh ngày 10 tháng 4 năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm