image banner
Thông báo kết luận tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 488/TB-VPUBND
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm