Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đến ngày 27.04.2023)
Số ký hiệu văn bản 57/TB-SYT
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đến ngày 27.04.2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm