image banner
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 513/TB-VPUBND
Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực 26/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Chiến - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm