Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Đến ngày 04.5.2023)
Số ký hiệu văn bản 59/TB-SYT
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 04/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Đến ngày 04.5.2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm