image banner
Thông báo Kết quả Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 17/TB-HĐND
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết quả Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 7 - HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Y Quang B Krông
Tài liệu đính kèm