image banner
Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 566/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm