Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với tập thể Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Ngày 27 tháng 4 năm 2023)
Số ký hiệu văn bản 553/TB-VPUBND
Ngày ban hành 09/05/2023
Ngày hiệu lực 09/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với tập thể Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Ngày 27 tháng 4 năm 2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm