image banner
Thu hồi Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát để thực hiện dự án trồng, phục hồi rừng phòng hộ và Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát chuyển mục đích sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 662/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Thu hồi Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát để thực hiện dự án trồng, phục hồi rừng phòng hộ và Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất khoáng sản Phú Gia Phát chuyển mục đích sử dụng đất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch sử dụng đất
Người ký duyệt Lê Trọng Yên
Tài liệu đính kèm