Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2022
Số ký hiệu văn bản 666/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Hồ Văn Mười
Tài liệu đính kèm