image banner
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 661/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Chiến
Tài liệu đính kèm