image banner
Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về việc thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 22 tháng 5 năm 2023 (thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh)
Số ký hiệu văn bản 644/TB-VPUBND
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về việc thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 22 tháng 5 năm 2023 (thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm