Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đến ngày 01.6.2023)
Số ký hiệu văn bản 76/TB-SYT
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đến ngày 01.6.2023)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm