Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu văn bản 693/TB-VPUBND
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm