Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Số ký hiệu văn bản 3159/UBND-KT
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài Chính - Tín dụng - Ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm