image banner
Tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 3156/UBND-NNTNMT
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Chiến
Tài liệu đính kèm