image banner
Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội
Số ký hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực 07/06/2023
Trích yếu nội dung Tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Thông tin chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Hồ Văn Mười
Tài liệu đính kèm